Styresammensetning 2017-2018

Fra venstre: Anne-Lisa Clausen, Jorunn Baken Christensen, Svein Sørlie, Kari Vollestad, Marianne Arnesen. Jon Rogstad var ikke tilstde da blildet ble tatt.
Fra venstre: Anne-Lisa Clausen, Per Nygaard-Østby, Jorunn Baken Christensen, Svein Sørlie, Kari Vollestad, Marianne Arnesen.  Jon Rogstad var ikke tilstde da bildet ble tatt. Kari Vollestad ønsket ikke gjenvalg og har gått ut av styret.  (Bildet vil bli oppdatert)

 


«Trykker du på navn eller telefonnummer som er merket blått, kan du sende e-post eller ringe styremedlemmene direkte fra PC/Mac eller mobil.»

Leder Per Nygaard-Østby 908 51 187
Nestleder Svein Sørlie 909 86 322
Styremedlem/ kasserer Marianne Arnesen 901 20 601
Styremedlem/ sekretær/ referent Anne-Lisa Clausen 991 01 011
Styremedlem Jon Rogstad 957 59 391
Varamedlem Jorunn Bakken Christensen 982 39 020

 

Styremøter

Innkallinger, dagsordner og referater fra styremøter.