Visste du at som pensjonist risikerer du å bli minstepensjonist i løpet av 10 år!

Visste du at seniorer over 60 år representerer en frivillig innsats verd 25 milliarder kroner!

Visste du at dersom seniorene hadde «streiket» hadde Helse-Norge Stoppet!

Visste du at høyt kvalifiserte personer med verdifull erfaring blir en uproduktiv og uutnyttet gruppe i samfunnet!

Visste du at diskriminering av eldre truer demokratiet!

Visste du at det er 1 mill nordmenn over 60år!

Visste du at gjennomsnittsalderen på representantene på stortinget er 43 år! – hvem taler vår sak?

Har vi et eget ansvar for manglende «oppmerksomhet» fra politikerne?

 

Dette er problemstillinger Senior Norge Bærum jobber med hele tiden på vegne av det Seniorfellesskapet!

Til dette påvirkningsarbeidet trenger vi deg og din stemme + alle de du kan overbevise om å melde seg inn i Senior Norge

Vi trenger ditt engasjement og bidrag til å være med i det store arbeidet for våre felles interesser.

Meld deg inn nå! Vi trenger din stemme for å bli hørt! Og vi trenger ditt engasjement i vårt styre!