Kvartalsinfo 1, 2021

i Nyheter

Vedlagt ligger linken til årets første kvartalsinfo 2021. Ved å klikke på den blå linjen kommer kvartalsinfoen omm. God lesning. 1. Medlemsinfo 1. kvartal 2021

Årsmøte i Senior Norge 16. november 2020

i Nyheter

Bærum lokallag kan stille med 2 delegater i henhold til sitt medlemstall. Det er mange aktuelle saker som skal behandles. Kanskje den viktigste er: Hvordan øke medlemsmassen? Vi vil gjerne ha innspill fra medlemmene om saker dere brenner for og … Les mer…

Koronapandemien – den nye hverdagen for eldre; konferanse

i Nyheter

Tidspunkt: 30. september, kl. 15.00 – 18:30  Sted: Teatersalen, Asker Kulturhus: Arrangører: Senior Norges lokalavdelinger i Bærum og i Asker Bakgrunn: Det er en kjensgjerning at koronapandemien er særlig utfordrende for eldre, deres pårørende og ansatte i helse- og omsorgstjenesten … Les mer…

De eldste er fratatt alle rettigheter

i Nyheter

  Innlegg i dagens Aftenposten, 13.05.2020 Les innlegget under. Det beskriver en situasjon som lokale og sentrale myndigheter helt har glemt å tenke på i hånderingen av Covid-19 pandemien. I prinsippet gjelder ikke dette bare institusjonaliserte eldre, men også de som … Les mer…

Oppdatering

i Nyheter

Styret i Senior Norge Bærum beklager at det har vært liten aktivitet på nettsiden det siste året. Dette skyldes nok hovedsaklig at den generelle aktivitet har vært liten som følge av at vi ikke har kunnet avholde møter. Kommunehuset er … Les mer…

Årsmøtedokumenter

i Nyheter

Nedenunder følger årsmøtedokumentene: Dagsorden for årsmøtet 12. mars 2019 Godkjenne innkalling og dagsorden Valg av møteleder og referent pluss minst en person til å undertegne protokoll – i tillegg til møteleder Godkjenne årsberetning og regnskap. Budsjett for 2019 er ikke aktuelt … Les mer…

1 2 3 4 11