Medlemsmøte 1. mars 2016 – helse

Møtet ble denne gang avholdt på Østerås Seniorsenter, i Eiksveien på Østerås. Fremmøte var dessverre begrenset av uvisse årsaker. Programmet denne gang var viet helse. Underernæring hos eldre og hvordan forhindre dette ved professor Thomas Bøhmer fulgt av Per Nygaard-Østby … Les mer…

Referat fra medlemsmøte 12. januar 2016

Per Nygaard-Østby, leder i Seniorsaken Bærum, ønsket de fremmøtte velkommen til årets første medlemsmøte og gav innledningsvis et raskt sammendrag av lokallagets aktiviteter i 2015.  Han anmodet videre medlemmene om å komme med innspill til styret om hvilke saksområder som … Les mer…

Forslag til ny arvelov – gjelder det meg?

Forslagene til endringer i arveloven er omfattende og kompliserte.  Det er flere ting i forslaget til ny arvelov som kan representere «snubletråder» for den enkelte, med betydelige muligheter til å gjøre feil som kan ha ubehagelige konsekvenser. Vår foredragsholder om dette viktige temaet er advokat Audhild Freberg … Les mer…

1 2 3 4 5 6