Markering av FNs eldredag

Markering av FNs eldredag

Laster kart ....

Dato / tid Date(s) - 30.09.17 kl 10:00–14:00

Sted Sandvika Storsenter

Kategorier


Seniorsaken Bærum markerer FNs internasjonale dagen for eldre 2017 på Sandvika Storsenter, lørdag 30. september 2017.

Tema for den den internasjonale dagen for 2017 er «Ta steget inn i fremtiden: ta i bruk og utnytt talent, bidrag og deltakelse fra de eldre i samfunnet».

Årets dag handler om at vi kan legge bedre til rette for bidrag fra eldre mennesker.  Både i familie, nærmiljø og i storsamfunnet kan og vil eldre delta mer.  Temaet fokuserer på måter eldre kan delta på i henhold til rettigheter, behov og ønsker.

Årets tema understreker også at det er en sterk sammenheng mellom å ta i bruk de eldres kompetanse og bidrag for å nå 2030-agendaen om Madrids internasjonale handlingsplan om aldring.

Dette er tematikk som går rett inn i et av Seniorsakens hovedfokusområder:  Seniorers bidrag til den økonomiske- og sosiale verdiskapningen i samfunnet – og hvordan denne kan videreutvikles.

Møt oss gjerne til en prat om hvordan Seniorsaken kan bli: «Din stemme i samfunnet!»

Du finner oss på Sandvika Storsenter (gammel del) på plan P3 i rullebåndslobbyen 3. etasje.