Seniorsaken Østfold utfordrer politiske partier før stortingsvalget 2017

Seniorsaken Østfold utfordrer politiske partier før stortingsvalget 2017

Seniorsaken Østfold har tatt et interessant initiativ som bør følges opp på landsbasis. Les mer om dette på:

www.ostfold.seniorsaken.no