Budstikka logo

Seniorene forsyner seg ikke ufortjent og grådig av samfunneskaken!

i I media

De siste ukenes debatt om reduksjon av avkortningen til gifte og samboende pensjonister insinuerer at disse lever godt på bekostning av kommende generasjoner.

Innlegg i Budstikka Av PER NYGAARD-ØSTBY 

Etter at dette påståtte ”tyveriet” var tema i TV-programmet Debatten 24. september kan det være på sin plass å fremsette noen alternative synspunkter:

Det er faktisk ikke riktig å se på pensjonister som en samfunnskostnad og byrde. De bruker sin pensjon på å kjøpe varer og tjenester, til og med de som bor i sykehjem eller får hjemmehjelp betaler for dette. Dvs. bidrar positivt til BNP og er med på å skape arbeidsplasser i samfunnet som kommer de unge til gode.

I tillegg til dette kommer seniorenes frivillige innsats for samfunnet som, i Norge, er anslått til en verdi av 100 millioner kroner (tilskudd til BNP). Da er ikke pårørendes innsats medregnet. Uten den ville Helse-Norge kollapset.

Det kan også vises til en engelsk undersøkelse fra 2010 som viste at de over 65 år bidro med 40 milliarder pund til BNP, og at dette forventes å øke til 77 milliarder i 2030 (Ref.: Gold Age Pensioners, Valuing the Socio-Economic Contribution of Older People in the UK, March 2011).

En slik undersøkelse er foreløpig ikke gjennomført i Norge, men det er grunn til å anta at en lignende situasjon finnes her, om enn på et noe lavere nivå.

Pensjonistene har gjennom et langt yrkesliv betalt inn til pensjonssystemet i henhold til avtalt kontrakt med garantert ytelse. Så beslutter politikerne avkortning og ektefelle/samboer-reduksjon. Dette kan sammenlignes med at du går i banken for å ta ut pengene dine og blir fortalt at banken har bestemt at du bare får igjen et avkortet beløp og ikke hele summen, i henhold til innskuddsavtalen. Dette gjelder ikke ved sykepengeutbetaling eller utbetaling av arbeidsledighetstrygd!

Seniorsaken mener det er på tide å se på Norges bortimot 800 000 pensjonister som en kilde til inntekter og samfunnsnytte og ikke en kostnad og byrde. Seniorene bidrar betydelig til “sammfunnets spleiselag”!

Per Nygaard-Østby

Leder Seniorsaken Bærum